Barska oprema: Ledomati

K serija - šuplja kocka

C serija - puna kocka

M serija - ledomati velikih kapaciteta

B serija - drobljeni led

depoziti