Home pagehome > Kuhinjska oprema > Termička oprema linija 700: blok stolovi

Termička oprema linija 700: blok stolovi

Naziv proizvoda

Tehničke karakteristike:
- prva rečenica
- druga rečenica
- treća rečenica
- četvrta rečenica
- peta rečenica

Naziv proizvoda

Opis proizvoda