Home pagehome > Kuhinjska oprema > Konvekcijske peći: Convotherm 4 easyDial

Konvekcijske peći: Convotherm 4 easyDial

Convoteherm 4

Convotherm 4 easyDial 6.10

Tip uređaja: Stona parnokonvekcijska pec

* kapaciteta - 6+1 GN1/1
                   - 6 x (600x400 mm)

* upravljanje preko EasyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu
        

Convotherm 4 easyDial 6.20

Tip uređaja: Stona parnokonvekcijska pec

* kapaciteta 6+1 GN2/1 ili 12+2 GN1/1

 

* upravljanje preko EasyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu
       

Convotherm 4 easyDial 10.10

Tip uređaja: Stona parnokonvekcijska pec

* kapaciteta - 10+1 GN1/1
                   - 10 x (600x400 mm)

* upravljanje preko EasyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu
       

Convotherm 4 easyDial 10.20

Tip uređaja: Stona parnokonvekcijska pec

* kapaciteta 10+1 GN2/1 ili 20+2 GN1/1

 

* upravljanje preko EasyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu
       

Convotherm 4 easyDial 12.20

Tip uređaja: Samostojeca parnokonvekcijska pec

* kapaciteta 12 GN2/1 ili 24 GN1/1

* upravljanje preko easyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu

Convotherm 4 easyDial 20.10

Tip uređaja: Samostojeca parnokonvekcijska pec

 

* kapaciteta - 20 GN1/1
                   - 20 x (600x400 mm)

 

 

* upravljanje preko easyDial panela

 

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu

Convotherm 4 easyDial 20.20

Tip uređaja: Samostojeca parnokonvekcijska pec

* kapaciteta 20 GN2/1 ili 40 GN1/1

* upravljanje preko easyDial panela

* 4 programa kuvanja - Para
                                - Konbinovana para
                                - Konvekcija
                                - Regeneracija

* ACS+nove naprednije funkcije zatvorenog sistema kruzenja vazduha
         - Crisp&Tasty - 5 nivoa podesavanja oklanjanja vlaznost
         - BakePro - 5 nivoa za tradicijonalno pecenje
         - HumidityPro - 5 nivoa podesavanja vlaznosti
         - Controllable fan - 5 brzina ventilatora
         - USB - port koji je integrisan u kontrolnom panelu