Home pagehome > Sistemi za pranje > Mašine sa automatskim transportom: AUTOMATSKI TRANSPORT KORPI

Mašine sa automatskim transportom: AUTOMATSKI TRANSPORT KORPI

PREMAX CP

http://hobart-export.com/wExport_global/p_warewashing/images/high-resolution/PREMAX-CP_frei.jpg

PREDNOSTI PROIZVODA
•    Optimalna higijenska bezbednost zahvaljujući duboko uvučenim tankovima
•    Izolacija tanka
•    Nadoknada toplote C20
•    Sistem ceđenja od nerđajućeg čelika kompletno pokriva tankove pranja
•    Uključen pokretač ispiranja
•    Uključen glavni prekidač
•    Uključen autotajmer
•    Pumpa pranja od nerđajućeg čelika
•    Protronic kontrola

SENSOTRONIC INTELIGENCIJA PRANJA
SENSOTRONIC automatski podešava potrošnju u skladu sa aktuelnim punjenjem u protočnoj mašini za pranje posuđa. Sistem automatski detektuje količinu posuđa kao i prazne sekcije i smanjuje potrošnju na neophodni minimum.
Vaša korist: primetna ušteda troškova

AUTO-SAVE DETEKCIJA ODELJAKA
Program automatski detektuje praznine bez korpi i odmah smanjuje dovod sveže vode na minimum neophodan za savršene higijenske rezultate smanjujući potrošnju vode, struje i deterdženta.

AQUA-ADAPT KONTROLA POTROŠNJE VODE
Sistem automatski podešava potrošnju sveže vode na sat u odnosu na selektovanu brzinu prenosa, održavajući zapreminu vode po metru mašine za pranje posuđa sve vreme na optimalnom nivou.

UPRAVLJANJE RESURSIMA MINIMAL
Potrošnja sveže vode je automatski smanjena tako da su operativni troškovi značajno smanjeni. Ukupna ušteda vode, struje i deterdženta može iznositi do 10 %, zavisno od tipa mašine.

DETEKCIJA POSUĐA ACTIVE (OPCIONALNO)
Opcionalni sistem detekcije posuđa koji podešava procese pranja u skladu sa visokim zahtevima pranja čaša i pribora. Kodirane korpe za čaše se automatski detektuju u mašini, i parametri pranja se konfigurišu kako bi odgovarali novim zahtevima.

BEST-START PROVERA SISTEMA
Svaki put kada se mašina napuni novim prljavim posuđem, automatski  se proverava pravilno pozicioniranje i rad relevantnih parametara vezanih za higijenu i pravilno pranje, kao što su sistem zagrevanja, pumpa i ruka pranja.
PERMANENT-CLEAN AUTOMATSKO UKLANJANJE NEČISTOĆE (OPCIONALNO)
•    Na raspolaganju za modele sa L- ili S- pretpranjem
•    Aktivno uklanjanje nečistoće iz zone
•    Konstantno visok nivo kvaliteta vode pranja
•    Smanjena potrošnja vode, struje i hemijskih sredstava
•    Smanjeno dopunjavanje tokom rada
•    Prikladno uklanjanje nečistoće na kraju smene pranja posuđa
•    Bez širenja nečistoće oko uređaja
50% ISPIRANJE SVEŽOM VODOM
•    Smanjuje potrošnju sveže vode do 60%
•    Deterdžent se ispira sa posuđa na optimalan način
•    Mikrofino prskanje čiste vode ispiranja sa četiri strane
•    Značajno smanjenje potrošnje sredstva za ispiranje i struje.
LOW-CHEM SISTEM UŠTEDE DETERDŽENTA
•    Smanjuje potrošnju deterdženta do 80%
•    Doziranje deterdženta neophodno samo za približno 75 l/h vode za regeneraciju
•    Ekološki prikladno
UPRAVLJANJE ENERGIJOM TOP-TEMP
•    Energetski gubitak i troškovi su smanjeni do 20%
•    Temperaturno izjednačavanje se odvija samo unutar mašine
•    Zona visoke temperature pranja je ugrađena između pretpranja na niskoj temperaturi i zone ispiranja svežom vodom.
UPRAVLJANJE ENERGIJOM EFFICIENT
•    Smanjuje gubitke isparenja
•    Smanjuje gubitak energije do 15 %
•    Smanjuje potrebu za primarnom energijom
HOBARTOVA NADOKNADA TOPLOTE
•    Koristi energiju iz ekstrahovanog vazduha za zagrevanje dolazeće vode
•    Energetska ušteda do 8.5 kwh
•    Jednostavno čišćenje
HOBARTOVA PUMPA ZAGREVANJA
•    Toplotna energija se dobija iz toplog ekstrahovanog vazduha
•    Energetska ušteda do 10kwh
•    Zagreva vodu pranja i ispiranja
CONTACT-PLUS SISTEM PRANJA
•    6 gornjih i 5 donjih ruku pranja garantuju optimalne rezultate pranja
•    Aktivniji kontakt vode pranja sa posuđem
•    Precizni šablon prskanja zahvaljujući svakoj prskalici širokog ugla FAN
PRSKALJKE ŠIROKOG UGLA
•    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskaljki
•    Zahvaljujući velikoj preciznosti prskaljki pod širokim uglom, ruke pranja se mogu postaviti bliže jedna drugoj
•    Voda pranja se efikasno raspoređuje, izbegnuta je pojava delova koji nisu poprskani
HOT-TEMP PRANJE
•    Povećan kapacitet mašine do 50 %
•    Kontinuirana temperatura pranja približno 67°C
•    Garantovana higijenska bezbednost zahvaljujući toplom pranju
TRI-ISPIRANJE
•    Savršeni rezultati ispiranja zahvaljujući zoni iz tri koraka
•    Minimalna koncentracija deterdženta prilikom ispiranja
ISPIRANJE POMOĆU PUMPE 80DEGREES
•    Visoka temperature posuđa zahvaljujući kontinuiranoj cirkulaciji vode
•    Značajno povećan efekat samo-sušenja zahvaljujući visokoj temperaturi apsorbovanoj u posuđu
PROTRONIC KONTROLA
•    Inovativna kontrola sa tekstualnim i simboličkim displejem
•    Rad pomoću ekrana osetljivog na dodir
•    Jednostavan, intuitivan rad
RUKOVANJE ASSISTANT EASY karakteristike
•    PROTRONIC kontrola
•    Sistem pranja Drop-In
•    Kodirane ruke pranja i ispiranja
•    Kodirane zavese
ČIŠĆENJE ASSISTANT SUPPORT uključuje
•    Sistem pranja
•    Bajonet kačenje
•    Kompletno oblikovane tankove
•    Jednodelni oceđivač
•    150 mm razmak od poda
•    Kondenzator
•    Panorama vrata
•    Pomoć pri čišćenju

PROFI CN


•    Uključena izolacija vrata
•    Uključen autotajmer
•    Sistem ceđenja od nerđajućeg čelika kompletno pokriva tankove pranja
•    Optimalna higijenska bezbednost zahvaljujući dubokom tanku i zaobljenim ivicama
•    Uključen glavni prekidač
•    Pumpa pranja od nerđajućeg čelika
•    Uključeno dvostruko ispiranje
•    Uključena izduvna hauba sa ventilatorom
PERMANENT-CLEAN AUTOMATSKO UKLANJANJE NEČISTOĆE (OPCIONALNO)
•    Na raspolaganju za modele sa L- ili S- pretpranjem
•    Aktivno uklanjanje nečistoće iz zone
•    Konstantno visok nivo kvaliteta vode pranja
•    Smanjena potrošnja vode, struje i deterdženata
•    Smanjeno dopunjavanje tokom rada
•    Prikladno uklanjanje nečistoće na kraju smene pranja posuđa
•    Bez širenja nečistoće oko uređaja
LOW-CHEM SISTEM UŠTEDE DETERDŽENATA
•    Smanjena potrošnja deterdženta do 70%
•    Doziranje deterdženta neophodno samo za približno 105 l/h vode regeneracije
•    Ekološki prikladno
UPRAVLJANJE ENERGIJOM EFFICIENT
•    Smanjuje gubitke isparenja
•    Smanjuje energetske gubitke do 15 %
•    Smanjuje potrebu za primarnom energijom
HOBARTOVA NADOKNADA TOPLOTE
•    Koristi energiju ekstrahovanog vazduha za zagrevanje dolazeće vode
•    Energetska ušteda do 6.3 kW
•    Jednostavno čišćenje

HOBARTOVA TOPLOTNA PUMPA
•    Toplotna energija se dobija iz toplog ekstrahovanog vazduha
•    Energetska ušteda do 10.0 kW
•    Zagreva vodu pranja i ispiranja
CONTACT-PLUS SISTEM PRANJA
•    6 gornjih i 5 donjih ruku pranja garantuju optimalne rezultate pranja
•    Aktivniji kontakt vode pranja sa posuđem
•    Precizni šablon prskanja zahvaljujući svakoj prskaljci pod širokim uglom FAN
PRSKALJKE POD ŠIROKIM UGLOM
•    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskaljki
•    Zahvaljujući velikoj preciznosti prskaljki pod širokim uglom, ruke pranja mogu da se postave bliže jedna drugoj
•    Voda pranja se efikasno raspoređuje, izbegnuta je pojava delova koji nisu poprskani
TRI-ISPIRANJE
•    Savršeni rezultati ispiranja zahvaljujući zoni iz tri koraka
•    Minimalna koncentracija deterdženta prilikom ispiranja
SMARTRONIC KONTROLA
•    Rad pomoću jednog tastera
•    Statusna indikacija kodirana bojama
•    Eliminisan nepravilan rad
PROTRONIC KONTROLA
•    Inovativna kontrola pomoću tekstualnog i simboličkog displeja
•    Rad pomoću ekrana osetljivog na dodir
•    Jednostavan, intuitivan rad
RUKOVANJE ASSISTANT EASY karakteristike
•    PROTRONIC kontrola
•    Drop-In system pranja
•    Kodirane ruke pranja i ispiranja
•    Kodirane zavese
CLEANING ASSISTANT PODRŠKA uključuje
•    Sistem pranja
•    Bajonet kačenje
•    Kompletno oblikovane tankove
•    Jednodelni oceđivač
•    150 mm razmak od poda
•    Kondenzator
•    Panorama vrata
•    Pomoć pri čišćenju


PROFI CS

•    Mono ili dualni sistem ispiranja
•    Sistem ceđača od nerđajućeg čelika kompletno pokriva tank pranja
•    Optimalna higijenska bezbednost zahvaljujućI duboko uvučenom tanku i zaobljenim ivicama
•    Opcionalno 2 brzine
UPRAVLJANJE ENERGIJOM EFFICIENT
•    Minimalizuje se cirkulacija vazduha unutar mašine
•    Smanjuje se gubitak energije do 15 %
•    Smanjuje se gubitak isparenja
SNAŽNO PRANJE
•    Četiri gornje i tri donje ruke pranja
•    Drop-in sistemi pranja pojednostavljuju čišćenje
•    Precizni šablon prskanja zahvaljujući prskaljkama širokog ugla FAN
PRSKALJKE ŠIROKOG UGLA
•    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskaljke
•    Veći kapacitet čišćenja po prskalici
•    Ujednačen šablon čišćenja garantuje optimalnu raspodelu vode pranja
HOBARTOVA NADOKNADA TOPLOTE
•    Energetska ušteda do 7 kWh
•    Jednostavno čišćenje
DVOSTRUKO ISPIRANJE
•    Razdvajanje funkcije ispiranja u 2 zone za najbolje rezultate pranja
•    Dodatna recirkulacija vode prilikom ispiranja pomoću pumpe
•    Blistavi rezultat pranja
SNAŽNO SUŠENJE
•    Velika cirkulacija vazduha
•    Dobar rezultat sušenja
•    Brzo i temeljno sušenje
EASYTRONIC KONTROLA
•    Lak rad
•    Funkcionalno