Home pagehome > Sistemi za pranje > Mašine sa automatskim transportom: TRACNE MASINE

Mašine sa automatskim transportom: TRACNE MASINE

SVETSKI DEBI INOVACIJE U PRANJU POSUĐA HOBART FTN/FTP

Atraktivne spoljašnjosti i inovativne unutrašnjosti, nove PREMAX FTPi i PROFI FTNi privlače pažnju na prvi pogled svojim jasnim dizajnom i estetikom. Ispod atraktivne fasade od nerđajućeg čelika generacije 2014 HOBART predstavlja dva svetska debija: AUTO-CLEAN sistem samo-čišćenja i TwinLINE tehnologiju.Dalje tehničke inovacije povećavaju efikasnost i pojednostavljuju rad mašine.

TWINLINE SISTEM ORGANIZACIJE PRANJA POSUĐA (OPCIONALNO)
TwinLINE sistem organizacije pranja posuđa, koji se patentira, omogućava pranje plehova na posebnoj traci dok se ostalo posuđe pere u mašini. Dodatne karakteristike ne povećavaju postolje mašine. Ovo inovativno rešenje čini pranje posuđa bržim uz značajno povećanje kapaciteta mašine. Radi lakšeg rada, plehovi se automatski slažu u izlaznoj sekciji mašine. Završite pranje posuđa do 30 % brže i smanjite operativne troškove pomoću tehnologije TwinLINE, opcionalnog sistema organizacije pranja posuđa.TtwinLINE kombinuje delotvornost i efikasnost u proizvodu vrhunskog kvaliteta.
 
 
AUTO-CLEAN SISTEM SAMO-ČIŠĆENJA
Higijena je ključni faktor prilikom rukovanja posuđem. Iz tog razloga,neophodno je temeljno čišćenje mašine za pranje posuđa u pravilnim intervalima. Ova obaveza je ranije zahtevala puno vremena za ručno pranje. To više nije slučaj zahvaljujući AUTO-CLEAN sistemu samo-čišćenja (koji se patentira),jedinstvenoj karakteristici u svetskoj tehnologiji pranja posuđa. Ova inovativna karakteristika, koja predstavlja standardnu opremu u PREMAX FTPi liniji, obezbeđuje automatsko samo-čišćenje mašine. Sofisticirano uređenje prskalica čišćenja obezbeđuje temeljno čišćenje čitave unutrašnjosti mašineZahvaljujući njihovom inovativnom dizajnu, više nije neophodno skidanje ruku pranja radi čišćenja. Nov  AUTO-CLEAN sistem samo-čišćenja značajno smanjuje obim posla operatera. Potpuno automatsko čišćenje mašine za pranje posuđa na pritisak tastera predstavlja revoluciju u lakoći rukovanja, a pritom obezebđuje vrhunsku higijenu. Čišćenje tračne mašine nikada nije bilo tako brzo i lako.

 
 
 
 
 
PROTRONIC XL KONTROLA
Sve ključne funkcije i podaci su ugrađeni u kontrolama mašine za pranje posuđa. Kontrola stoga mora biti laka i brza za rad i mora omogućiti prikladnu, samo-objašnjavajuću selekciju odgovarajućih operativnih opcija. Na jasno struktuiranom ekranu osetljivom na dodir u boji, PROTRONIC XL kontrola predstavlja inovativan operativni koncept. Zahvaljujući jednostavnom, modernom korisničkom interfejsu, operateri brzo i intuitivno razumeju kako treba rukovati mašinom. . Sve ključne informacije i funkcije vezane za higijenu su vidljive na velikom ekranu osetljivom na dodir. Zavisno od nivoa ovlašćenja, različite grupe korisnika mogu videti različite informacije. PROTRONIC XLposeduje dodatne inovativne funkcije koje su jedinstvene na tržištu:
•    Prikaz temperatura i poruka grešaka za individualne zone
•    Automatsko držanje istorije održavanja u skladu sa DIN standardom
•    Prikladno čuvanje podataka u kontrolama
•    Sistem upravljanja porukama
•    Prikaz operativnog priručnika
•    Video sa obukom može da se direktno gleda

 
 
 
PERMANENT-CLEAN  AUTOMATSKO UKLANJANJE NEČISTOĆE
•    Na raspolaganju za modele sa L- ili S-pretpranjem
•    Aktivno uklanjanje nečistoće iz zone
•    Konstatno visok nivo kvaliteta vode pranja
•    Smanjena potrošnja vode, struje i hemijskih sredstava
•    Smanjeno dopunjavanje tokom rada
•    Prikladno uklanjanje nečistoće na kraju smene pranja posuđa
•    Nema širenja nečistoće oko uređaja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENSOTRONIC INTELIGENCIJA PRANJA
SENSOTRONIC automatski podešava potrošnju trenutnom punjenju tračne mašine za pranje posuđa. Sistem automatski detektuje količinu posuđa kao i prazne sekcije prenosnog kaiša i smanjuje potrošnju na neophodni minimum.
Vaša korist: primetna ušteda troškova.

 

 

 

 AUTO-SAVE DETEKCIJA ODELJAKA
Program automatski detektuje praznine bez korpi i odmah smanjuje dovod sveže vode na minimum neophodan za savršeno higijenske rezultate uz smanjenu potrošnju vode, struje i deterdženta.

AQUA-ADAPT KONTROLA POTROŠNJE VODE
Sistem automatski podešava potrošnju sveže vode na sat u odnosu na selektovanu brzinu prenosa i tip posuđa, održavajući zapreminu vode po metru mašine za pranje posuđa sve vreme na optimalnom nivou.

MINIMAL UPRAVLJANJE RESURSIMA
Potrošnja sveže vode se automatski smanjuje tako da su operativni troškovi značajno sniženi. Ukupna ušteda vode, struje i hemikalija može iznositi do 10 %, zavisno od tipa mašine.

BEST-START SISTEM PROVERE
Svaki put kada se mašina puni svežom vodom, relevantni parametri vezani za higijenu i pravilan rad mašine, kao što su sistem zagrevanja, pumpe, ruke pranja i sistemi ceđenja, automatski se proveravaju što se tiče njihovog pravilnog pozicioniranja i rada.
Osim toga, BEST-START sistem provere stalno prati funkcinisanje svake pumpe pranja zahvaljujući inovativnoj proveri pumpe (Pump Check).

GLASS PROGRAM ZA ISPIRANJE ČAŠA (OPCIONALNO)
Opcionalni program za ispiranje čaša PREMAX-linije savršeno prilagođava proces ispiranja visokim zahtevima čišćenja čaša. Mašina automatski detektuje kodirane korpe. Parametri ispiranja se odmah prilagođavaju zahtevima trenutne serije. Program čaša (koji se patentira) obezbeđuje svaki put optimalne rezultate pranja.

INTENSIVE² PROGRAM PRANJA PLEHOVA (OPCIONALNO)
Sistem automatski detektuje metalne artikle i podešava parametre.Specijalizovani metalni detektor na ulazu podešava brzinu prenosa i pritisak vode na idealan nivo za ovakvu vrstu posuđa.

SHINE PROGRAM PRANJA ESCAJGA (OPCIONALNO)
Specifično konstruisane korpe za pribor i inteligentni senzori u mašini obezbeđuju automatsku identifikaciju escajga. Mašina zatim automatski prilagođava parametre pranja i ispiranja tako da se mogu postići optimalni rezultati čišćenja.
Inovativni SHINE program za pranje escajga predstavlja idealno rešenje za ravnomeran proces ispiranja.

FTP

 

ISPIRANJE SVEŽOM VODOM 50 % 

 •    Smanjuje potrošnju sveže vode do 65%
 •    Deterdžent se ispira sa posuđa na optimalan način
 •    Mikro fino prskanje čiste vode ispiranja sa četiri strane
 •    Značajno smanjena potrošnja sredstva za ispiranje i energije
LOW-CHEM SISTEM UŠTEDE DETERDŽENTA
 •    Smanjuje potrošnju deterdženta do 80%
 •    Doziranje deterdženta neophodno samo za približno 75 l/h vode regeneracije
 •    Ekološki prikladno
UPRAVLJANJE ENERGIJOM
 •    Smanjeni gubici isparenja
 •    Smanjeni energetski gubici do 30 %zahvaljujući zatvorenim toplim zonama mašine
 •    Smanjen zahtev za primarnom energijom
CONTACT-PLUS SISTEM PRANJA
 •    7 gornjih i 6 donjih ruku pranja garantuju optimalan rezultat pranja
 •    Aktivniji kontakt  vode pranja sa posuđem
 •    Precizni šablon prskanja zahvaljujući prskalicama pod širokim uglom FAN
PRSKALICE POD ŠIROKIM UGLOM
 •    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskalica
 •    Zahvaljujući velikoj preciznosti prskalica širokog ugla , ruke pranja mogu da se postave bliže jedna drugoj
 •    Voda pranja se efikasno raspoređuje, izbegnuta je pojava delova koji nisu poprskani
HOT-TEMP PRANJE
 •    Povećava kapacitet mašine do 40 %
 •    Kontinuirana temperatura pranja oko 67°C
 •    Garantovana higijenska bezbednost zahvaljujući toplom pranju
TRI-ISPIRANJE
 •    Savršeni rezultat ispiranja zahvaljujući zoni iz tri koraka
 •    Minimalna koncentracija deterdženta tokom ispiranja
DIRECT PRENOSNA TRAKA
 •    Dizajnirana tako da su izbegnute senke u prskanju kada veliko posuđe poput plehova može zakloniti manje posuđe
 •    Svaka posuda je izložena punoj snazi mlazova vode pranja
 •    Obezbeđuje savršene rezultate, bez sortiranja posuđa
ISPIRANJE POMOĆU PUMPE
 •    Unos visoke temperature u posuđe zahvaljujući kontinuiranoj recirkulaciji vode
 •    Značajno povećan efekat samo-sušenja zahvaljujući visokoj temperaturi apsorbovanoj u posuđu
3DRY SISTEM SUŠENJA
 •    Usmerava vazduh kroz kanale i prskalice direktno iznad i ispod posuđa radi bržeg sušenja
 •    Garantuje savršene rezultate sušenja čak i za šuplje posuđe poput šolji, činija i čaša
RUKOVANJE ASSISTANT EASY
karakteristike
 •    PROTRONIC kontrola
 •    Drop-In sistem pranja
 •    Kodirane ruke pranja i ispiranja
 •    Kodirane zavese
ČIŠĆENJE ASSISTANT SUPPORT
uključuje
 •    Bajonet kačenje
 •    Štipaljke (krokodilke)
 •    Kompletno oblikovani tankovi
 •    Jednodelni oceđivač
 •    150 mm razmak od poda
 •    Kondenzator
 •    Panorama vrata

FTN

 
LOW-CHEM SISTEM UŠTEDE DETERDŽENTA
 •    Smanjena potrošnja deterdženta do 70 %
 •    Doziranje deterdženta neophodno samo za približno 100 l/h vode regenerisanja
 •    Ekološki prikladno
UPRAVLJANJE ENERGIJOM
 •    Smanjuje gubitke isparenja
 •    Smanjuje energetske gubitke do 30 % zahvaljujući zatvorenim toplim zonama mašine
 •    Smanjena potreba za primarnom energijom
CONTACT-PLUS SISTEM PRANJA
 •    6 gornjih i 5 donjih ruku pranja garantuju optimalan rezultat pranja
 •    Aktivniji kontakt vode pranja sa posuđem
 •    Precizni šablon prskanja zahvaljujući prskaljkama pod širokim uglom  FAN
PRSKALJKE POD ŠIROKIM UGLOM
 •    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskalica
 •    Zahvaljujući velikoj preciznosti prskalica širokog ugla, ruke pranja mogu da se stave bliže jedna drugoj
 •    Voda pranja se efikasno raspoređuje, izbegnuta je pojava delova koji nisu poprskani
TRI-ISPIRANJE
 •    Savršeni rezultati ispiranja zahvaljujući zoni iz tri koraka
 •    Minimalna koncentracija deterdženta prilikom ispiranja
DIRECT PRENOSNA TRAKA (OPCIONALNO)
 •    DIRECT prenosna traka izbegava delove koji nisu poprskani
 •    Voda direktno udara u svaku posudu koju treba oprati
 •    Performanse čišćenja su optimalne kada se pere neujednačeno posuđe
3DRY SISTEM SUŠENJA
 •    Šalje vazduh putem kanala i prskalica direktno iznad i ispod posuđa radi bržeg sušenja
 •    Garantuje savršene rezultate sušenja čak i za šuplje posuđe kao što su šolje, činije i čaše
SMARTRONIC KONTROLA
 •    Rad pomoću jednog tastera
 •    Statusna indikacija kodirana bojama
 •    Eliminiše nepravilan rad
RUKOVANJE ASSISTANT EASY karakteristike
 •    SMARTRONIC kontrola ili PROTRONIC kontrola
 •    Drop-In sistem pranja
 •    Kodirane ruke pranja i ispiranja
 •    Kodirane zavese
ČIŠĆENJE ASSISTANT SUPPORT uključuje
 •    Sistem pranja
 •    Bajonet kačenje