Opis proizvoda: PREMAX CP

PREMAX CP mašina sa automatskim transportom ima kapacitet od 120 do 320 korpi na sat. Premium model je pametan - prepoznaje praznine u punjenju mašine i automatski prilagođava sve parametre.

PREDNOSTI PROIZVODA
•    Optimalna higijenska bezbednost zahvaljujući duboko uvučenim tankovima
•    Izolacija tanka
•    Nadoknada toplote C20
•    Sistem ceđenja od nerđajućeg čelika kompletno pokriva tankove pranja
•    Uključen pokretač ispiranja
•    Uključen glavni prekidač
•    Uključen autotajmer
•    Pumpa pranja od nerđajućeg čelika
•    Protronic kontrola

SENSOTRONIC INTELIGENCIJA PRANJA
SENSOTRONIC automatski podešava potrošnju u skladu sa aktuelnim punjenjem u protočnoj mašini za pranje posuđa. Sistem automatski detektuje količinu posuđa kao i prazne sekcije i smanjuje potrošnju na neophodni minimum.
Vaša korist: primetna ušteda troškova

AUTO-SAVE DETEKCIJA ODELJAKA
Program automatski detektuje praznine bez korpi i odmah smanjuje dovod sveže vode na minimum neophodan za savršene higijenske rezultate smanjujući potrošnju vode, struje i deterdženta.

AQUA-ADAPT KONTROLA POTROŠNJE VODE
Sistem automatski podešava potrošnju sveže vode na sat u odnosu na selektovanu brzinu prenosa, održavajući zapreminu vode po metru mašine za pranje posuđa sve vreme na optimalnom nivou.

UPRAVLJANJE RESURSIMA MINIMAL
Potrošnja sveže vode je automatski smanjena tako da su operativni troškovi značajno smanjeni. Ukupna ušteda vode, struje i deterdženta može iznositi do 10 %, zavisno od tipa mašine.

DETEKCIJA POSUĐA ACTIVE (OPCIONALNO)
Opcionalni sistem detekcije posuđa koji podešava procese pranja u skladu sa visokim zahtevima pranja čaša i pribora. Kodirane korpe za čaše se automatski detektuju u mašini, i parametri pranja se konfigurišu kako bi odgovarali novim zahtevima.

BEST-START PROVERA SISTEMA
Svaki put kada se mašina napuni novim prljavim posuđem, automatski  se proverava pravilno pozicioniranje i rad relevantnih parametara vezanih za higijenu i pravilno pranje, kao što su sistem zagrevanja, pumpa i ruka pranja.
PERMANENT-CLEAN AUTOMATSKO UKLANJANJE NEČISTOĆE (OPCIONALNO)
•    Na raspolaganju za modele sa L- ili S- pretpranjem
•    Aktivno uklanjanje nečistoće iz zone
•    Konstantno visok nivo kvaliteta vode pranja
•    Smanjena potrošnja vode, struje i hemijskih sredstava
•    Smanjeno dopunjavanje tokom rada
•    Prikladno uklanjanje nečistoće na kraju smene pranja posuđa
•    Bez širenja nečistoće oko uređaja
50% ISPIRANJE SVEŽOM VODOM
•    Smanjuje potrošnju sveže vode do 60%
•    Deterdžent se ispira sa posuđa na optimalan način
•    Mikrofino prskanje čiste vode ispiranja sa četiri strane
•    Značajno smanjenje potrošnje sredstva za ispiranje i struje.
LOW-CHEM SISTEM UŠTEDE DETERDŽENTA
•    Smanjuje potrošnju deterdženta do 80%
•    Doziranje deterdženta neophodno samo za približno 75 l/h vode za regeneraciju
•    Ekološki prikladno
UPRAVLJANJE ENERGIJOM TOP-TEMP
•    Energetski gubitak i troškovi su smanjeni do 20%
•    Temperaturno izjednačavanje se odvija samo unutar mašine
•    Zona visoke temperature pranja je ugrađena između pretpranja na niskoj temperaturi i zone ispiranja svežom vodom.
UPRAVLJANJE ENERGIJOM EFFICIENT
•    Smanjuje gubitke isparenja
•    Smanjuje gubitak energije do 15 %
•    Smanjuje potrebu za primarnom energijom
HOBARTOVA NADOKNADA TOPLOTE
•    Koristi energiju iz ekstrahovanog vazduha za zagrevanje dolazeće vode
•    Energetska ušteda do 8.5 kwh
•    Jednostavno čišćenje
HOBARTOVA PUMPA ZAGREVANJA
•    Toplotna energija se dobija iz toplog ekstrahovanog vazduha
•    Energetska ušteda do 10kwh
•    Zagreva vodu pranja i ispiranja
CONTACT-PLUS SISTEM PRANJA
•    6 gornjih i 5 donjih ruku pranja garantuju optimalne rezultate pranja
•    Aktivniji kontakt vode pranja sa posuđem
•    Precizni šablon prskanja zahvaljujući svakoj prskalici širokog ugla FAN
PRSKALJKE ŠIROKOG UGLA
•    65% širi šablon prskanja zahvaljujući optimalnoj geometriji prskaljki
•    Zahvaljujući velikoj preciznosti prskaljki pod širokim uglom, ruke pranja se mogu postaviti bliže jedna drugoj
•    Voda pranja se efikasno raspoređuje, izbegnuta je pojava delova koji nisu poprskani
HOT-TEMP PRANJE
•    Povećan kapacitet mašine do 50 %
•    Kontinuirana temperatura pranja približno 67°C
•    Garantovana higijenska bezbednost zahvaljujući toplom pranju
TRI-ISPIRANJE
•    Savršeni rezultati ispiranja zahvaljujući zoni iz tri koraka
•    Minimalna koncentracija deterdženta prilikom ispiranja
ISPIRANJE POMOĆU PUMPE 80DEGREES
•    Visoka temperature posuđa zahvaljujući kontinuiranoj cirkulaciji vode
•    Značajno povećan efekat samo-sušenja zahvaljujući visokoj temperaturi apsorbovanoj u posuđu
PROTRONIC KONTROLA
•    Inovativna kontrola sa tekstualnim i simboličkim displejem
•    Rad pomoću ekrana osetljivog na dodir
•    Jednostavan, intuitivan rad
RUKOVANJE ASSISTANT EASY karakteristike
•    PROTRONIC kontrola
•    Sistem pranja Drop-In
•    Kodirane ruke pranja i ispiranja
•    Kodirane zavese
ČIŠĆENJE ASSISTANT SUPPORT uključuje
•    Sistem pranja
•    Bajonet kačenje
•    Kompletno oblikovane tankove
•    Jednodelni oceđivač
•    150 mm razmak od poda
•    Kondenzator
•    Panorama vrata
•    Pomoć pri čišćenju