Preduzeće ŽAK zastupa poznatu marku Romcaffe

Od 1925. godine kompanija brodi svetom proizvodeći kafu ukusa koji ostaje.

Putem stalnih analiza potrošača Romcaffe nastavlja da se drži principa na kome je firma osnovana:

Ponuditi proizvod izuzetnog kvaliteta uz visoko kvalitetnu uslugu.

Danas, Romcaffe predstavlja firmu u stalnom razvoju,čija postrojenja za prženje kafe spadaju među

najmodernija i tehnološki najnaprednija u Evropi.

Romcaffe je jedna od najdinamičnijih kompanija na polju kafe sa svojim profesionalnim osobljem i kvalitetom

proizvoda koji je potvrđen sertifikatom ISO 9002.