Sistemi za pranje: Mašine sa automatskim transportom

Tračne mašine

Automatski transport korpi

Mašine za pranje gajbica