Ovlašćeni servis

Preduzeće ŽAK poseduje i sopstveni servis sa obučenim serviserima koji su prošli obuku od strane proizvođača ugostiteljske opreme, sve popravke obavljamo koristeći originalne rezervne delove i alate samih proizvođača.