Rashladna oprema: Frižideri INOX

Ugradni frižider - TEFCOLD UR200S
Ugradni zamrzivač - TEFCOLD UF200S

Tefcold ugradni frižideri

Tecnodom frižider 400 TN
Tecnodom zamrzivač 400 BT
Tecnodom frižider 400 TNPV
Tecnodom zamrzivač BTPV

Frižider Tecnodom 400 litara

Tecnodom frižider 600 TN
Tecnodom zamrzivač 600 BT
Tecnodom frižider 600 MTN2
Tecnodom zamrzivač 600 MBT2
Tecnodom frižider 600 MTNPV
Tecnodom zamrzivač 600 MBTPV
Tecnodom frižider 600 ES
Tecnodom zamrzivač 600 ES2

Frižider Tecnodom 600 litara

Tecnodom frižider 700 TN
Tecnodom zamrzivač 700 TN
Tecnodom frižider 700 MTN2
Tecnodom zamrzivač 700 MBT2
Tecnodom frižider 700 MTNPV
Tecnodom zamrzivač 700 MBTPV
Tecnodom frižider 700 PP
Tecnodom zamrzivač 700 NN
Tecnodom frižider/zamrzivač 700 PN

Frižider Tecnodom 700 litara

Tecnodom frižider 1200 TN
Tecnodom frižider 1200 MTN3
Tecnodom frižider 1200 MTN4
Tecnodom frižider 1200 MTNPV
Tecnodom zamrzivač 1200 BT
Tecnodom zamrzivač 1200 MBT3
Tecnodom zamrzivač 1200 MBT4
Tecnodom zamrzivač 1200 MBTPV
Tecnodom frižider 1200 PP
Tecnodom frižider 1200 PPPV
Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PN
Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PNPV

Frižider Tecnodom 1200 litara

Tecnodom frižider 1400 TN
Tecnodom frižider 1400 MTN3
Tecnodom frižider 1400 MTN4
Tecnodom frižider 1400 MTNPV
Tecnodom zamrzivač 1400 BT
Tecnodom zamrzivač 1400 MBT3
Tecnodom zamrzivač 1400 MBT4
Tecnodom zamrzivač 1400 MBTPV
Tecnodom frižider 1400 PP2
Tecnodom frižider 1400 PP3
Tecnodom frižider 1400 PP4
Tecnodom frižider 1400 PPPV
Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN2
Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN3
Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN4
Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PNPV
Tecnodom zamrzivač 1400 NN2
Tecnodom zamrzivač 1400 NN3
Tecnodom zamrzivač 1400 NN4
Tecnodom zamrzivač 1400 NNPV

Frižider Tecnodom 1400 litara