Rashladna oprema: Frižideri INOX

Ugradni frižider - TEFCOLD UR200S
Ugradni zamrzivač - TEFCOLD UF200S

Ugradni

Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač

400 litara

Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač

600 litara

Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač
Frižider
Zamrzivač
Frižider/Zamrzivač

700 litara

Frižider
Frižider
Frižider
Frižider
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Frižider
Frižider
Frižider/Zamrzivač
Frižider/Zamrzivač

1200 litara

Frižider
Frižider
Frižider
Frižider
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Frižider
Frižider
Frižider
Frižider
Frižider/Zamrzivač
Frižider/Zamrzivač
Frižider/Zamrzivač
Frižider/Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač
Zamrzivač

1400 litara