Rashladna oprema / Rashladne komore / Rashladne komore

Ugradni frižider - TEFCOLD UR200S

Ugradni frižider - TEFCOLD UR200S

Ugradni frižider sa staklenim vratima - TEFCOLD UR200G

Ugradni frižider sa staklenim vratima - TEFCOLD UR200G

Ugradni zamrzivač - TEFCOLD UF200S

Ugradni zamrzivač - TEFCOLD UF200S

Ugradni zamrzivač sa staklenim vratima- TEFCOLD UF200G

Ugradni zamrzivač sa staklenim vratima- TEFCOLD UF200G

Tecnodom frižider 400 TN

Tecnodom frižider 400 TN

Tecnodom zamrzivač 400 BT

Tecnodom zamrzivač 400 BT

Tecnodom frižider 400 TNPV

Tecnodom frižider 400 TNPV

Tecnodom zamrzivač BTPV

Tecnodom zamrzivač BTPV

Tecnodom frižider 600 TN

Tecnodom frižider 600 TN

Tecnodom zamrzivač 600 BT

Tecnodom zamrzivač 600 BT

Tecnodom frižider 600 MTN2

Tecnodom frižider 600 MTN2

Tecnodom zamrzivač 600 MBT2

Tecnodom zamrzivač 600 MBT2

Tecnodom frižider 600 MTNPV

Tecnodom frižider 600 MTNPV

Tecnodom zamrzivač 600 MBTPV

Tecnodom zamrzivač 600 MBTPV

Tecnodom frižider 600 ES

Tecnodom frižider 600 ES

Tecnodom zamrzivač 600 ES2

Tecnodom zamrzivač 600 ES2

Tecnodom frižider 700 TN

Tecnodom frižider 700 TN

Tecnodom zamrzivač 700 BT

Tecnodom zamrzivač 700 BT

Tecnodom frižider 700 MTN2

Tecnodom frižider 700 MTN2

Tecnodom zamrzivač 700 MBT2

Tecnodom zamrzivač 700 MBT2

Tecnodom frižider 700 MTNPV

Tecnodom frižider 700 MTNPV

Tecnodom zamrzivač 700 MBTPV

Tecnodom zamrzivač 700 MBTPV

Tecnodom frižider 700 PP

Tecnodom frižider 700 PP

Tecnodom zamrzivač 700 NN

Tecnodom zamrzivač 700 NN

Tecnodom frižider/zamrzivač 700 PN

Tecnodom frižider/zamrzivač 700 PN

Tecnodom frižider 1200 TN

Tecnodom frižider 1200 TN

Tecnodom frižider 1200 MTN3

Tecnodom frižider 1200 MTN3

Tecnodom frižider 1200 MTN4

Tecnodom frižider 1200 MTN4

Tecnodom frižider 1200 MTNPV

Tecnodom frižider 1200 MTNPV

Tecnodom zamrzivač 1200 BT

Tecnodom zamrzivač 1200 BT

Tecnodom zamrzivač 1200 MBT3

Tecnodom zamrzivač 1200 MBT3

Tecnodom zamrzivač 1200 MBT4

Tecnodom zamrzivač 1200 MBT4

Tecnodom zamrzivač 1200 MBTPV

Tecnodom zamrzivač 1200 MBTPV

Tecnodom frižider 1200 PP

Tecnodom frižider 1200 PP

Tecnodom frižider 1200 PPPV

Tecnodom frižider 1200 PPPV

Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PN

Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PN

Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PNPV

Tecnodom frižider/zamrzivač 1200 PNPV

Tecnodom frižider 1400 TN

Tecnodom frižider 1400 TN

Tecnodom frižider 1400 MTN3

Tecnodom frižider 1400 MTN3

Tecnodom frižider 1400 MTN4

Tecnodom frižider 1400 MTN4

Tecnodom frižider 1400 MTNPV

Tecnodom frižider 1400 MTNPV

Tecnodom zamrzivač 1400 BT

Tecnodom zamrzivač 1400 BT

Tecnodom zamrzivač 1400 MBT3

Tecnodom zamrzivač 1400 MBT3

Tecnodom zamrzivač 1400 MBT4

Tecnodom zamrzivač 1400 MBT4

Tecnodom zamrzivač 1400 MBTPV

Tecnodom zamrzivač 1400 MBTPV

Tecnodom frižider 1400 PP2

Tecnodom frižider 1400 PP2

Tecnodom frižider 1400 PP3

Tecnodom frižider 1400 PP3

Tecnodom frižider 1400 PP4

Tecnodom frižider 1400 PP4

Tecnodom frižider 1400 PPPV

Tecnodom frižider 1400 PPPV

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN2

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN2

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN3

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN3

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN4

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PN4

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PNPV

Tecnodom frižider/zamrzivač 1400 PNPV

Tecnodom zamrzivač 1400 NN2

Tecnodom zamrzivač 1400 NN2

Tecnodom zamrzivač 1400 NN3

Tecnodom zamrzivač 1400 NN3

Tecnodom zamrzivač 1400 NN4

Tecnodom zamrzivač 1400 NN4

Tecnodom zamrzivač 1400 NNPV

Tecnodom zamrzivač 1400 NNPV

Foster ugradni frižider HR150/2D

Foster ugradni frižider HR150/2D

Foster ugradni frižider HR200

Foster ugradni frižider HR200

Foster ugradni frižider HR360

Foster ugradni frižider HR360

Foster frižider EP700H

Foster frižider EP700H

Foster zamrzivač EP700L

Foster zamrzivač EP700L

Tecnodom hladni sto TF02MIDGN

Tecnodom hladni sto TF02MIDGN

Tecnodom hladni sto TF02MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF02MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF02MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF02MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF02MIDPV

Tecnodom hladni sto TF02MIDPV

Tecnodom hladni sto TF02MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF02MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF02MIDPVGRA

Tecnodom hladni sto TF02MIDPVGRA

Tecnodom hladni sto TF03MIDGN

Tecnodom hladni sto TF03MIDGN

Tecnodom hladni sto TF03MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF03MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF03MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF03MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF03MIDPV

Tecnodom hladni sto TF03MIDPV

Tecnodom hladni sto TF03MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF03MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF03MIDPVGRA

Tecnodom hladni sto TF03MIDPVGRA

Tecnodom hladni sto TF04MIDGN

Tecnodom hladni sto TF04MIDGN

Tecnodom hladni sto TF04MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF04MIDGNAL

Tecnodom hladni sto TF04MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF04MIDGNGRA

Tecnodom hladni sto TF04MIDPV

Tecnodom hladni sto TF04MIDPV

Tecnodom hladni sto TF04MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF04MIDPVAL

Tecnodom hladni sto TF04MIDPVGRA

Tecnodom hladni sto TF04MIDPVGRA

Tecnodom pica sto PZ02EKOGN

Tecnodom pica sto PZ02EKOGN

Tecnodom pica sto PZ02EKOC3

Tecnodom pica sto PZ02EKOC3

Tecnodom pica sto PZ02EKOC6

Tecnodom pica sto PZ02EKOC6

Tecnodom pica sto PZ03EKOGN

Tecnodom pica sto PZ03EKOGN

Tecnodom pica sto PZ03EKOC3

Tecnodom pica sto PZ03EKOC3

Tecnodom pica sto PZ03EKOC6

Tecnodom pica sto PZ03EKOC6

Tecnodom pica sto PZ04EKOC6

Tecnodom pica sto PZ04EKOC6

Tecnodom pica sto SLV02C6

Tecnodom pica sto SLV02C6

Tecnodom pica sto SLV02C6 + VR4140VD

Tecnodom pica sto SLV02C6 + VR4140VD

Tecnodom pica sto SLV03PZ

Tecnodom pica sto SLV03PZ

Tecnodom pica sto SLV03PZ + VR4140VD

Tecnodom pica sto SLV03PZ + VR4140VD

Vitrina za priloge VR3120VD

Vitrina za priloge VR3120VD

Vitrina za priloge VR3140VD

Vitrina za priloge VR3140VD

Vitrina za priloge VR3150VD

Vitrina za priloge VR3150VD

Vitrina za priloge VR3160VD

Vitrina za priloge VR3160VD

Vitrina za priloge VR3190VD

Vitrina za priloge VR3190VD

Vitrina za priloge VR3200VD

Vitrina za priloge VR3200VD

Vitrina za priloge VR3203VD

Vitrina za priloge VR3203VD

Vitrina za priloge VR3215VD

Vitrina za priloge VR3215VD

Vitrina za priloge VR3240VD

Vitrina za priloge VR3240VD

Vitrina za priloge VR3270VD

Vitrina za priloge VR3270VD

Vitrina za priloge VR3120SV

Vitrina za priloge VR3120SV

Vitrina za priloge VR3140SV

Vitrina za priloge VR3140SV

Vitrina za priloge VR3150SV

Vitrina za priloge VR3150SV

Vitrina za priloge VR3160SV

Vitrina za priloge VR3160SV

Vitrina za priloge VR3190SV

Vitrina za priloge VR3190SV

Vitrina za priloge VR3200SV

Vitrina za priloge VR3200SV

Vitrina za priloge VR3203SV

Vitrina za priloge VR3203SV

Vitrina za priloge VR3215SV

Vitrina za priloge VR3215SV

Vitrina za priloge VR3240SV

Vitrina za priloge VR3240SV

Vitrina za priloge VR3270SV

Vitrina za priloge VR3270SV

Vitrina za priloge VR4120VD

Vitrina za priloge VR4120VD

Vitrina za priloge VR4140VD

Vitrina za priloge VR4140VD

Vitrina za priloge VR4150VD

Vitrina za priloge VR4150VD

Vitrina za priloge VR4160VD

Vitrina za priloge VR4160VD

Vitrina za priloge VR4190VD

Vitrina za priloge VR4190VD

Vitrina za priloge VR4200VD

Vitrina za priloge VR4200VD

Vitrina za priloge VR4203VD

Vitrina za priloge VR4203VD

Vitrina za priloge VR4215VD

Vitrina za priloge VR4215VD

Vitrina za priloge VR4240VD

Vitrina za priloge VR4240VD

Vitrina za priloge VR4270VD

Vitrina za priloge VR4270VD

Vitrina za priloge VR4120SV

Vitrina za priloge VR4120SV

Vitrina za priloge VR4140SV

Vitrina za priloge VR4140SV

Vitrina za priloge VR4150SV

Vitrina za priloge VR4150SV

Vitrina za priloge VR4160SV

Vitrina za priloge VR4160SV

Vitrina za priloge VR4190SV

Vitrina za priloge VR4190SV

Vitrina za priloge VR4200SV

Vitrina za priloge VR4200SV

Vitrina za priloge VR4203SV

Vitrina za priloge VR4203SV

Vitrina za priloge VR4215SV

Vitrina za priloge VR4215SV

Vitrina za priloge VR4240SV

Vitrina za priloge VR4240SV

Vitrina za priloge VR4270SV

Vitrina za priloge VR4270SV

Blast chiler BT 10.35

Blast chiler BT 10.35

Blast chiler BT 15.65

Blast chiler BT 15.65

Blast chiler BT 15.2/70

Blast chiler BT 15.2/70

Blast chiler BC 5.20

Blast chiler BC 5.20

Blast chiler BC 10.35

Blast chiler BC 10.35

Blast chiler BC 15.40

Blast chiler BC 15.40

Blast chiler BC 15.65

Blast chiler BC 15.65

Blast chiler BC 15.2/70

Blast chiler BC 15.2/70

Blast chiler ST3 1/1

Blast chiler ST3 1/1

Blast chiler ST3 2/3

Blast chiler ST3 2/3

ST5 1/1

ST5 1/1

Blast chiler ST 5

Blast chiler ST 5

Blast chiler ST 10

Blast chiler ST 10

Blast chiler ST 15

Blast chiler ST 15

Blast chiler BT 20/80

Blast chiler BT 20/80

Blast chiler BT 20/110

Blast chiler BT 20/110

Blast chiler BT 30/110

Blast chiler BT 30/110

Blast chiler BT 30/140

Blast chiler BT 30/140

Blast chiler BT 40/150

Blast chiler BT 40/150

Blast chiler BT 40/200

Blast chiler BT 40/200

Blast chiler BT 50/270

Blast chiler BT 50/270

Blast chiler BT 50/400

Blast chiler BT 50/400

Rashladne komore

Rashladne komore

Topla vitrina LINUS 642 DRY

Topla vitrina LINUS 642 DRY

Topla vitrina LINUS 842 DRY

Topla vitrina LINUS 842 DRY

Topla vitrina LINUS 1042 DRY

Topla vitrina LINUS 1042 DRY

Topla vitrina ISOLA 4M BAIN MARIE

Topla vitrina ISOLA 4M BAIN MARIE

Topla vitrina ISOLA 4M DRY

Topla vitrina ISOLA 4M DRY

Topla vitrina ISOLA 4M HOT

Topla vitrina ISOLA 4M HOT

Topla vitrina OASI 4M BAIN MARIE

Topla vitrina OASI 4M BAIN MARIE

Topla vitrina OASI 8M DRY

Topla vitrina OASI 8M DRY

OASI 4M HOT

OASI 4M HOT

Hladna vitrina ISOLA 4M

Hladna vitrina ISOLA 4M

Hladna vitrina ISOLA 6M

Hladna vitrina ISOLA 6M

Hladna vitrina ISOLA 8M

Hladna vitrina ISOLA 8M

Hladna vitrina ISOLA 4 SS

Hladna vitrina ISOLA 4 SS

Hladna vitrina ISOLA 6 SS

Hladna vitrina ISOLA 6 SS

Hladna vitrina ISOLA BRINA 4M

Hladna vitrina ISOLA BRINA 4M

Hladna vitrina ISOLA BRINA 6M

Hladna vitrina ISOLA BRINA 6M

Hladna vitrina ISOLA FLASH VFS

Hladna vitrina ISOLA FLASH VFS

Hladna vitrina MONTERREY 4

Hladna vitrina MONTERREY 4

Hladna vitrina OASI 4M

Hladna vitrina OASI 4M

OASI 8M

OASI 8M

Vitrina za ribu ISOLA GOURMET 4M

Vitrina za ribu ISOLA GOURMET 4M

Vitrina za ribu ISOLA GOURMET 6M

Vitrina za ribu ISOLA GOURMET 6M

Vitrina za ribu ISOLA BAHIA 4

Vitrina za ribu ISOLA BAHIA 4

Vitrina za ribu ISOLA BAHIA 6

Vitrina za ribu ISOLA BAHIA 6

Vitrina za ribu ISOLA FISHING 4

Vitrina za ribu ISOLA FISHING 4

Vitrina za ribu OASI 4M FISH

Vitrina za ribu OASI 4M FISH

Vitrina za ribu OASI 8M FISH

Vitrina za ribu OASI 8M FISH

Vitrina za sladoled CARISMA 4+4

Vitrina za sladoled CARISMA 4+4

Vitrina za sladoled CARISMA 6+6

Vitrina za sladoled CARISMA 6+6

Vitrina za sladoled CARISMA 7+7

Vitrina za sladoled CARISMA 7+7

Vitrina za sladoled PARTY 6+6 VC

Vitrina za sladoled PARTY 6+6 VC

Vitrina za sladoled STRIKE 12+12 VD

Vitrina za sladoled STRIKE 12+12 VD

Vitrina za sladoled ALBA 18 VDB

Vitrina za sladoled ALBA 18 VDB

Vitrina za kolače KARINA 97Q

Vitrina za kolače KARINA 97Q

Vitrina za kolače KARINA 137Q

Vitrina za kolače KARINA 137Q

Vitrina za kolače KARINA 187Q

Vitrina za kolače KARINA 187Q

Vitrina za kolače MARILYN 276Q

Vitrina za kolače MARILYN 276Q

Vitrina za kolače MARILYN 451Q

Vitrina za kolače MARILYN 451Q

Vitrina za kolače MARILYN 651Q

Vitrina za kolače MARILYN 651Q

Vitrina za kolače MUSA 120

Vitrina za kolače MUSA 120

Vitrina za kolače BRIO

Vitrina za kolače BRIO

Vitrina za kolače MELANIE

Vitrina za kolače MELANIE

Vitrina za kolače DIVA 351 Q

Vitrina za kolače DIVA 351 Q

Vitrina za kolače ORIZONT 101 Q

Vitrina za kolače ORIZONT 101 Q

Vitrina za kolače ORIZONT 201 Q

Vitrina za kolače ORIZONT 201 Q

Vitrina za kolače ORIZONT 201 SS

Vitrina za kolače ORIZONT 201 SS

Vitrina za kolače MICRON II.0

Vitrina za kolače MICRON II.0

Vitrina za kolače LINUS 100

Vitrina za kolače LINUS 100

Vitrina za kolače LINUS 150

Vitrina za kolače LINUS 150

Vitrina za kolače LINUS 200

Vitrina za kolače LINUS 200

Vitrina za kolače SNELLE 190 R

Vitrina za kolače SNELLE 190 R

Vitrina za kolače SALOON 350G/Q/R

Vitrina za kolače SALOON 350G/Q/R

Vitrina za kolače SALOON 700G/Q/R

Vitrina za kolače SALOON 700G/Q/R

Vitrina za vino TFW80S

Vitrina za vino TFW80S

Vitrina za vino TFW160-F

Vitrina za vino TFW160-F

Vitrina za vino TFW200-F

Vitrina za vino TFW200-F

Vitrina za vino TFW200-2F

Vitrina za vino TFW200-2F

Vitrina za vino TFW300-2F

Vitrina za vino TFW300-2F

Vitrina za vino TFW400-2F

Vitrina za vino TFW400-2F

Vitrina za vino TFW100-S

Vitrina za vino TFW100-S

Vitrina za vino TFW200-S

Vitrina za vino TFW200-S

Vitrina za vino TFW200-2S

Vitrina za vino TFW200-2S

Vitrina za vino TFW400-2S

Vitrina za vino TFW400-2S

Vitrina za vino TFW-400-S

Vitrina za vino TFW-400-S

Vitrina za vino SC85 BLACK w/Fan

Vitrina za vino SC85 BLACK w/Fan

Dispenzer za vino DKS95-2/20L

Dispenzer za vino DKS95-2/20L

Dispenzer za vino DKS95-3/10L

Dispenzer za vino DKS95-3/10L

Vitrina za vino CPV1380

Vitrina za vino CPV1380

Vitrina za piće BA6H

Vitrina za piće BA6H

Vitrina za piće BA16H

Vitrina za piće BA16H

Vitrina za piće BA26H

Vitrina za piće BA26H

Vitrina za piće DB301H-3

Vitrina za piće DB301H-3

Vitrina za piće CBC310G

Vitrina za piće CBC310G

Vitrina za piće CBC410G

Vitrina za piće CBC410G

Vitrina za piće SCU1425 FRAMELESS

Vitrina za piće SCU1425 FRAMELESS

Vitrina za piće SCU1425H

Vitrina za piće SCU1425H